شماره کارت بانک صادرات  :       ۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۲۱-۵۴۶۹

شماره حساب :                                        ۰۲۱۴۰۰۶۱۶۲۰۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.